หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3 ตอนที่ 9 "ความสวยและความสุขสู่การเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพ"โดย ภานุวัฒน์ ปิ่นมณี (น้องเอิร์ธ)
หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3 ตอนที่ 9 "ความสวยและความสุขสู่การเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพ"โดย ภานุวัฒน์ ปิ่นมณี (น้องเอิร์ธ)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-10 14:29:55

        วันที่ 19 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library : หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3 ตอนที่ 9 "ความสวยและความสุขสู่การเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพ"โดย ภานุวัฒน์ ปิ่นมณี (น้องเอิร์ธ) นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้มีความสามารถแต่งหน้าระดับมืออาชีพที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิด และสาธิตการแต่งหน้าสไตล์สาวออฟฟิศณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา