หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-02-05 10:13:55

        เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่ม KM ห้องสมุด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยกลุ่ม KM ห้องสมุด ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน KM ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ได้ติดตามความก้าวหน้าและให้แนวทางการดำเนินงาน KM ต่อไป