หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรมการใช้งาน EBSCO Discovery Service
อบรมการใช้งาน EBSCO Discovery Service

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-03-02 13:58:07


        วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งาน EBSCO Discovery Service คือ การสืบค้นข้อมูลแบบหน้าจอเดียว โดยใช้การสืบค้นแบบ Google serarch โดยผลการสืบค้น (ในการ search เพียงครั้งเดียว)จะรวบรวมข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 31 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ