หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรมการใช้งาน Library Link
อบรมการใช้งาน Library Link

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-03-02 17:26:23


        วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมการใช้งาน Library Link ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการยืม-คืนของตนเองได้โดยสะดวก และสามารถค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดได้เร็วยิ่งขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 31 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ