หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > น.ศ.ป.โท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ เข้าเยี่ยมชมห้องหอจดหมายเหตุ
น.ศ.ป.โท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ เข้าเยี่ยมชมห้องหอจดหมายเหตุ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-04-02 14:52:32

        วันที่ 31 มีนาคม 2561 ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน นำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมห้องหอจดหมายเหตุ ศูนย์วิทยบริการ โดยนายอภิชาติ บูสะมัญ บรรณารักษ์งานหอจดหมายเหตุและบุคลากรของศูนย์วิทยบริการให้การต้อนรับและแนะนำ ห้องหอจดหมายเหตุ ของศูนย์วิทยบริการ ซึ่งคณะเยี่ยมชมได้เรียนรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตระหนักในความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นอย่างมาก