หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ยินดีต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Sahmyook Health University College ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ยินดีต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Sahmyook Health University College ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-02-05 10:13:00

        วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Sahmyook Health University College ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดย ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ ให้การต้อนรับและนำชมส่วนบริการต่างๆ ของทางศูนย์วิทยบริการ ซึ่งคณะเยี่ยมชมให้ความสนใจเข้าชมหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา งานบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ และ ห้อง Smart Classroom