หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
ประชุมบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-03-07 14:08:56

        วันที่ 6 มีนาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ ประชุมบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้อง SSRU Smart Class Room ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา