หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การถ่ายวีดีโอสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การถ่ายวีดีโอสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-04-09 11:06:20

        วันที่ 5 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอใช้สถานที่ศูนย์วิทยบริการ ในการถ่ายวีดีโอสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านทางเว็บไซต์ AdmissionPremium.com (เว็บไซต์เพื่อการศึกษา) ณ ศูนย์วิทบริการ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ