หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini UKM) ครั้งที่ 18
โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini UKM) ครั้งที่ 18

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-04-09 11:09:13

      วันที่ 4-5 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพดำเนินการโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini UKM) ครั้งที่ 18 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ น.ส.กฤษณา อยู่พวง และว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา แก้วมณี เป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator) ของกลุ่มที่ 2 การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา ซึ่งเป็นประสบการณ์ดีที่มหาวิทยาลัยมอบให้