หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรศูนย์วิทยบริการ จัดตกแต่งเตรียมพร้อมสถานที่ ของโครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์
บุคลากรศูนย์วิทยบริการ จัดตกแต่งเตรียมพร้อมสถานที่ ของโครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-04-09 11:14:31

         วันนี้ (5 เมษายน 2561) บุคลากรศูนย์วิทยบริการ จัดตกแต่งเตรียมพร้อมสถานที่ ของโครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา