หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการจัดทำห้องสมุดเพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของชุมชน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โครงการจัดทำห้องสมุดเพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของชุมชน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-03-14 15:35:50

        เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำพิธีเปิดและรับมอบทรัพยากรสารสนเทศ ในการจัดทำบริการวิชาการ โครงการจัดทำห้องสมุดเพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของชุมชน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ซึ่งในปีนี้ได้ลงพื้นที่จัดทำห้องสมุดให้ชุมชน ณ ศูนย์การศึกษาตำบลบางพรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีผู้รับมอบคือ คุณโชติกา ง่วนสำอางค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางคนที คุณวรพงษ์ วรทัศน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม คุณศุภโชติ รุจิเลิศ หัวหน้าครู กศน. พร้อมทั้งมีครูกศน.อำเภอบางคนทีและประชาชนได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “ห้องสมุดกับแหล่งเรียนรู้ของชุมชน” ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยมีคุณอภิชาติ บูสะมัญ บรรณารักษ์ประจำศูนย์วิทยบริการ เป็นผู้ให้ความรู้และให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อลุ้นรับรางวัลกันด้วย สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณคุณสุวิษา อ่อนสิงห์ ครูประจำห้องสมุดศูนย์การศึกษาบางพรมที่ได้ประสานงานและช่วยเหลือในการดำเนินงานครั้งนี้ ทำให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนได้ต่อไป