หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบรรยายเรื่อง “ห้องสมุดกับการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน”
การบรรยายเรื่อง “ห้องสมุดกับการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-19 16:12:57

      โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล บรรยายเรื่อง “ห้องสมุดกับการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน” วิทยากรโดย คุณชญาน์พิมพ์ ภรจตุรพรชัย นักเขียนจากสถาพรบุ๊คส์ ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา