หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมเบรคบ่ายพาเพลิน "ขนมช่อม่วง"
กิจกรรมเบรคบ่ายพาเพลิน "ขนมช่อม่วง"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-03-23 15:47:07

        วันที่ 22 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมเบรคบ่ายพาเพลิน "ขนมช่อม่วง" กล่าวเปิดงานโดย อาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านอาจาย์ธิดารัตน์ แสนพรม อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ ทักษะ และการการทำขนมช่อม่วงที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้ด้วย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง