หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฏกฯ อบรมโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฏกฯ อบรมโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-02-26 10:03:24


        วันนี้ ( 6 กุมภาพันธ์ 2561 ) มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฏกฯ ได้ขอใช้สถานที่ ห้องศูนย์พุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ชั้น 5 ศูนย์วิทยบริการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้ในการอบรมโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 บรรยายในหัวข้อ " ศีล 5 "