หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมแต่งห้องสวยด้วยกระบองเพชร
โครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมแต่งห้องสวยด้วยกระบองเพชร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-03-07 14:10:40


        วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมแต่งห้องสวยด้วยกระบองเพชร กล่าวเปิดงานโดย อาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ ทักษะ และการเลี้ยงต้นกระบองเพชรที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้ด้วย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง