หน้าหลัก > ข่าว > วารสารใหม่ประจำสัปดาห์ > นฤบดินทรจินดา อ่างเก็บน้ำที่สร้างในพระราชดำริรัชกาลที่ 9 สานประโยชน์สุข ในรัชกาลที่ 10
นฤบดินทรจินดา อ่างเก็บน้ำที่สร้างในพระราชดำริรัชกาลที่ 9 สานประโยชน์สุข ในรัชกาลที่ 10

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-02-13 09:54:53


โสภิตา บุญประสงค์ สิทธิพงษ์พานิช. (2559, ตุลาคม-ธันวาคม). นฤบดินทรจินดา อ่างเก็บน้ำที่          สร้างในพระราชดำริรัชกาลที่ 9 สานประโยชน์สุข ในรัชกาลที่ 10. วารสารอันเนื่องมาจาก          พระราชดำริ. 14(4). 58-59.

       


    

      “อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา” ชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีความหมายว่า อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชื่อเดิม คือ อ่างเก็บน้ำห้วยโสมง พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี มักจะประสบกับปัญหาน้ำท่วม สร้างความเสียหายให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้แล้ว แต่จะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในปี 2562 ซึ่งจะช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรใน อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี และทำให้ปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดปราจีนบุรีหมดไป