หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ขอแนะนำหนังสือ “ไอน์สไตล์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ” เขียนโดย ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน (เลขหมู่ 294.301 ศ722อ 2549)
ขอแนะนำหนังสือ “ไอน์สไตล์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ” เขียนโดย ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน (เลขหมู่ 294.301 ศ722อ 2549)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-04-22 11:03:20

        วันมาฆะบูชา (ปีนี้ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563) เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ หรือเป็นการแสดงธรรมครั้งแรก ซึ่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นั้น เป็นทั้งหลักการ อุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหาโดยสรุปคือ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เป็นหลักง่ายๆ แต่แฝงไว้ด้วยความจริงเพื่อการดำเนินชีวิตวันนี้ศูนย์วิทยบริการฯ 

        ขอแนะนำหนังสือ “ไอน์สไตล์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ” เขียนโดย ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน (เลขหมู่ 294.301 ศ722อ 2549)เป็นหนังสือที่จะอธิบายคำสอน แนวคิดของพุทธศาสนา ในแนวทางวิทยาศาสตร์อิงหลักความจริง อย่างคำโปรยที่ผู้เขียนบอกไว้จากคำถามที่ครอบจักรวาล สู่คำตอบที่เป็นอมตะ