หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำเว็บห้องสมุดมนุษย์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำเว็บห้องสมุดมนุษย์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-10 13:49:42

        วันที่ 5 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ เลิศอมรศักดิ์ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำเว็บห้องสมุดมนุษย์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ณ ห้องconference room 1 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ