หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับนักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ต้อนรับนักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-08-14 14:40:24

        วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับนักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย บุคลากรของศูนย์วิทยบริการ ให้การต้อนรับและนำชมส่วนบริการต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้บริการของทางศูนย์วิทยบริการ ซึ่งคณะนักศึกษาให้ความสนใจเข้าชมหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา งานบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ และ ห้อง Smart Classroom