หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-10-09 15:15:49


        วันที่  5 ตุลาคม  2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ ร่วมให้การต้อนรับ  นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมสำนักฯ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมไปถึงรับฟังข้อเสนอแนะของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักฯ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการประชุมเสวนาสี่สภา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง Smart Classroom  ศูนย์วิทยบริการ


อ้างอิง  : https://arit.ssru.ac.th/th/news/view/arit51061