หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โปรดทราบ.....ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มาเข้าใช้บริการห้องสมุด
โปรดทราบ.....ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มาเข้าใช้บริการห้องสมุด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-08-14 14:42:02

โปรดทราบ.....ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มาเข้าใช้บริการห้องสมุด
***ต้องยืนยันตัวตนในระบบฐานข้อมูลสมาชิก
โดยแสดงหลักฐานการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562  ภายในวันที่ 31 ส.ค.62
*** มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ ***