หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดแห่งประเทศไทย " ณ โรงแรมพูลแ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดแห่งประเทศไทย " ณ โรงแรมพูลแ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-15 14:13:14

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดแห่งประเทศไทย " ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จังหวัดชลบุรี