หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้ารับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ศึกษา แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้ารับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ศึกษา แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-09-23 13:28:40

        วันที่ 16 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้ารับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ศึกษา แขวงวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้อง Smart Class Room ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา