หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-09-23 13:31:12

        วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ ให้การต้อนรับและนำชมสถานที่และส่วนบริการต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในสืบค้นข้อมูลทรัพยากรของศูนย์บริการเบื้องต้น ซึ่งคณะนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง