หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้ให้เกียรติมาเปิดงาน Library Book Fair
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้ให้เกียรติมาเปิดงาน Library Book Fair

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-09 14:22:22

        วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ และนักศึกษา ร่วมเปิดงาน library book fair ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้เลือกหนังสือรวมไปถึงสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพในราคาพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือแนะนำให้ศูนย์วิทยบริการสั่งซื้อเพื่อใช้ประโยชน์ จากร้านจำหน่ายหนังสือสำนักพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2562