หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการของศูนย์วิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการของศูนย์วิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-11 13:00:09

        วันที่ 21 ตุลาคม 2563  ศูนย์วิทยบริการ  นำโดย อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการของศูนย์วิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้อง conference room 2 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา