หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมลูกชุบตุ๊กตาญี่ปุ่นแนวใหม่
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมลูกชุบตุ๊กตาญี่ปุ่นแนวใหม่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-09 14:47:01

        วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมลูกชุบตุ๊กตาญี่ปุ่นแนวใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นวิทยากร การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ ทักษะ และการทำลูกชุบตุ๊กตาญี่ปุ่นแนวใหม่ที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้ด้วย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง