หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฐานข้อมูล : Emerald eJournal Premier Collection สามารถเข้าใช้ได้แล้ว
ฐานข้อมูล : Emerald eJournal Premier Collection สามารถเข้าใช้ได้แล้ว

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-09 14:51:56

ฐานข้อมูล : Emerald eJournal Premier Collection

สามารถเข้าใช้ได้แล้ว 

      >> บริการภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์วิทยบริการฯ http://www.library.ssru.ac.th หรือที่ https://www.emerald.com/insight