หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library : หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3 ชิง
โครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library : หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3 ชิง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-10 11:13:19

        ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  เข้าร่วมโครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library : หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3 พบกับหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทาที่จะมาเผยแพร่ความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ

       สำรองที่นั่งหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  02-1601155 หรือ 02-1601249