หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อมในการขยายเวลาการเปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 -22.00 น.
ประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อมในการขยายเวลาการเปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 -22.00 น.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-27 15:45:08

        

        ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์  นิลวรรณ ประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ  นักศึกษาแสวงหาได้ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยขยายเวลาการเปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 -22.00 น.โดยเปิดให้บริการเฉพาะอาคารส่วนหน้า เริ่มวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคมเป็นต้นไป

facebook : https://www.facebook.com/ssru.library/


รายละเอียดรูปภาพ