หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3 ตอนที่ 7 "ลูกพระนางสู่นักบริหารยุคใหม่"
หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3 ตอนที่ 7 "ลูกพระนางสู่นักบริหารยุคใหม่"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-10 11:16:43

       ขอเชิญร่วมโครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library : หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3 ตอนที่ 7 " ลูกพระนางสู่นักบริหารยุคใหม่ " พบกับมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์และทัศนคติในการทำงาน จากผู้บริหารยุคใหม่ด้านธุรกิจ และการบริหารงานองค์กรอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ผู้ซึ่งเป็นทั้งศิษย์เก่าและบุคลากร ผูกผันกับการทำงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามานับสิบปี จนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ  จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา — กับ ธวัชชัย สู่เพื่อน