หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรมโครงการประกวดน้ำพริกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ภาพกิจกรรมโครงการประกวดน้ำพริกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-14 11:51:38

        วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประกวดน้ำพริกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อสืบทอดการทำน้ำพริกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา โดยนำตำรับของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕โดยมีนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้และเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก 

        โครงการประกวดน้ำพริกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอร่อยจริง (กองกลาง) รับเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท

      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีมหมูฟ่าง (กองคลัง) รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีมเรือนสดับสนธิ์ (ศิษย์เก่าคหกรรมศาสตร์) รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

      รางวัลชมเชย จำนวน ๔ ทีม ได้แก่ ๑. ทีมThree Girls คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒. ทีม Young Food Stylist โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี  ๓. ทีมแหล่งการเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ๔. ทีมสามหน่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเงินรางวัล ทีมละ ๑,๐๐๐ บาท

ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ