หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเพื่อการรับรองสถาบันฯ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล
ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเพื่อการรับรองสถาบันฯ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-14 11:52:57

        วันที่ 30 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อการรับรองสถาบันฯ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2560